รศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา

รศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคผิวหนังและความงาม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2540

  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2546

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา Diploma in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง

 • Certificate, Fellowship in Procedural Dermatology (University of Texas – MD Anderson Cancer Center, USA)

 • Certificate, Fellowship in Laser and Cosmetic Surgery (Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery, USA)

 • Certificate, Fellowship in Anti-aging and Regenerative Medicine (American Academy of Anti-Aging Medicine, USA)

 • Diplomate American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine (American Academy of Anti-Aging Medicine, USA)

ตารางออกตรวจแพทย์

รศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
 • 17.00 - 19.00 น. (เฉพาะ 23 พ.ย. 65)
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 10.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์
Line