พญ. ธีรนันท์ นาคะบุตร

พญ. ธีรนันท์ นาคะบุตร

 • ความชำนาญพิเศษ
  เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • เฉพาะทาง
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2550

  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. ธีรนันท์ นาคะบุตร

วันจันทร์
วันอังคาร
 • 19.00 - 06.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 • 19.00 - 06.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 • 08.00 - 17.00 น.
 • 19.00 - 06.00 น.

หมายเหตุ

 • วันอาทิตย์ออกตรวจทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
Line