นพ. วัฒนา บุญสม

นพ. วัฒนา บุญสม

 • ความชำนาญพิเศษ
  การรักษาหลอดเลือดด้วยบอลลูน (Interventionist)
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด, คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2533

  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2537

  วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

 • 2539

  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 • 2551

  ประกาศนียบัตร อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. วัฒนา บุญสม

วันจันทร์
 • 08.00 – 12.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 – 12.00 น.
 • 17.00 – 18.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 08.00 – 12.00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

 • พฤหัสบดี (สัปดาห์ 1,3,5) เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.
 • เสาร์ , อาทิตย์ (สัปดาห์ 2,4) เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • จันทร์ , พฤหัสบดี รับ Consult 08.00 – 20.00 น.
 • อังคาร ,ศุกร์ ,เสาร์ ,อาทิตย์ รับ Consult 08.00 – 18.00 น.
Line