นพ.มานัส จินตนานุรักษ์

นพ.มานัส จินตนานุรักษ์

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • -

  ประกาศนียบัตร หลักสูตร “อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 11”  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • -

  ประกาศนียบัตร หลักสูตร “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 5” ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 • 2543

  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.มานัส จินตนานุรักษ์

วันจันทร์
 • 08.00-15.00 น.
วันอังคาร
 • 08.00-15.00 น.
วันพุธ
 • 08.00-15.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08.00-15.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00-15.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line