นพ. มงคล รัตนโกสีย์กิจ

นพ. มงคล รัตนโกสีย์กิจ

 • ความชำนาญพิเศษ
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • เฉพาะทาง
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2550

  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. มงคล รัตนโกสีย์กิจ

วันจันทร์
วันอังคาร
 • 20.00 - 07.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 • 20.00 - 07.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 • 20.00 - 07.00 น.
Line