ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

 • ความชำนาญพิเศษ
  ผ่าตัดส่องกล้อง , ข้อเข่าข้อไหล่ และข้ออื่นๆ , ผ่าตัดเส้นเอ็นข้อไหล่ ข้อเข่า , การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • -

  พบ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • -

  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • -

  ประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า ข้อไหล่และข้ออื่นๆ และเวชศาสตร์กีฬา จาก Shelbourne Clinic at Methodist Hospital, Indiana, USA และ Mt. Sinai School of  Medicine, New York, USA

ตารางออกตรวจแพทย์

ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 09.00 – 11.00 น.
วันอาทิตย์
Line