นพ. ธีรยุทธ เดชมณีนิล

นพ. ธีรยุทธ เดชมณีนิล

 • ความชำนาญพิเศษ
  ผ่าตัดส่องกล้อง (Arthroscopy) , ข้อเข่าข้อไหล่ และข้ออื่นๆ , ผ่าตัดเส้นเอ็นข้อไหล่ , ข้อเข่าการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • -

  พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 • -

  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ. จุฬาลงกรณ์

 • -

  วุฒิบัตร เฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์การกีฬา รพ. รามาธิบดี

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. ธีรยุทธ เดชมณีนิล

วันจันทร์
วันอังคาร
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line