นพ. ชัยยศ ศิริวิบุลยกิตติ

นพ. ชัยยศ ศิริวิบุลยกิตติ

 • ความชำนาญพิเศษ
  แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
 • เฉพาะทาง
  แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2550

  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2557

  วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ Internal medicine คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2560

  วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ (Cardiology) สถาบันโรคทรวงอก

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. ชัยยศ ศิริวิบุลยกิตติ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line