นพ. กิตติพงษ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

นพ. กิตติพงษ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

 • ความชำนาญพิเศษ
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • เฉพาะทาง
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2554

  ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2557

  ปริญญาเอก สาขาอนูพันธุ์ศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. กิตติพงษ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

วันจันทร์
 • 20.00 - 07.00
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 20.00 -07.00
วันอาทิตย์
Line