ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ให้การรักษาและฟื้นฟูนักกีฬาและผู้ที่รักการออกกำลังกายที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬา เช่น การบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬา เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด ข้อไหล่หลุดเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งการบาดเจ็บ เกิดจากอาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานมากจนเกินไป รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกทั่วไป ผู้สูงวัยที่เผชิญภาวะเสื่อมถอยของร่างกายและผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์สมรรถนะของนักกีฬา และผู้ที่รักการออกกำลังกายตามแต่ละชนิดกีฬา เช่น เทนนิส กอล์ฟ ฟุตบอล เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ โปรแกรมการเพิ่มสมรรถภาพทางกายรายบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายให้ให้สูงขึ้น

บริการของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ สำหรับการเล่นกีฬา

 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมร่างกายก่อนเล่นกีฬา
 • การตรวจสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการเล่นกีฬาและการแข่งขัน
 • การวิเคราะห์ และการปรับปรุง การเคลื่อนไหว สมรรถภาพในการกีฬาประเภทต่างๆ
 • การให้คำปรึกษาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา

2. การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

 • การรักษาอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆ เส้นเอ็นฉีกขาด กล้ามเนื้ออักเสบ ข้อแพลง ข้อเคลื่อน กระดูกแตกร้าว กระดูกหัก
 • การให้การรักษาตามสภาวะการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา ได้แก่ การรับประทานยา การฉีดยา เข้าเฝือก การทำกายภาพบำบัด การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการได้รับบาดเจ็บหรือหลังการผ่าตัด

 • การออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างตรงจุด
 • กระฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้มีประสิทธิภาพดังเดิม หรือดีขึ้น

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้ผ่านช่องทาง Line ได้ง่าย ๆ

ค้นหาแพทย์

 • ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
  ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
  ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
 • นพ. ธีรยุทธ เดชมณีนิล
  นพ. ธีรยุทธ เดชมณีนิล
  ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
 • พญ. ศรีศิริ ศิริวนารังสรรค์
  พญ. ศรีศิริ ศิริวนารังสรรค์
  ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

ทำนัด

1 Via Telephone

Make an appointment via tel.

tel. 02-441-6999

2 Via Line Application

Make an appointment via Line

@vichaivejnongkhaem

3 Via Facebook messenger

Make an appointment via Facebook messenger

Facebook messenger

Line