ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและศูนย์กู้ชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ พร้อมอายุรแพทย์ ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยรถพยาบาลที่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างครบถ้วนทั้ง Advance Life Support (ALS) และ Basic Life Support (BLS) ที่มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

เราตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care โดยมีการบูรณาการเพื่อการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างปลอดภัย ในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่เกิดความผิดพลาดระหว่างการนำส่ง และยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินครบทั้งทางบก ทางน้ำยามเกิดอุทกภัย

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม สามารถนำส่งผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแพทย์ บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตั้งแต่จุดที่รับผู้ป่วย และระหว่างการเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลเรามีแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อรองรับการให้บริการ ทั้งด้านศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และแพทย์ประจำศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

การบริการในภาวะฉุกเฉิน

 • ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตกจากที่สูง ฯลฯ
 • ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค ฯลฯ(มีแพทย์แผนกเด็กรับปรึกษา 24 ชม.)
 • ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

ติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โทร. 02-441-6999 ต่อ 2135, 2137

ค้นหาแพทย์

 • นพ. กิตติพงษ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
  นพ. กิตติพงษ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • พญ. ธีรนันท์ นาคะบุตร
  พญ. ธีรนันท์ นาคะบุตร
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • นพ. มงคล รัตนโกสีย์กิจ
  นพ. มงคล รัตนโกสีย์กิจ
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • พญ. อิสริยะ สุขน้อย
  พญ. อิสริยะ สุขน้อย
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ทำนัด

1 Via Telephone

Make an appointment via tel.

tel. 02-441-6999

2 Via Line Application

Make an appointment via Line

@vichaivejnongkhaem

3 Via Facebook messenger

Make an appointment via Facebook messenger

Facebook messenger

Line