โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุ Senior Program

Price 5,700 - 15,000 บาท
End 31 December 2566

ตรวจคัดกรองเบาหวาน ไขมัน มะเร็ง กระดูกและข้อ หัวใจ สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

Line