พญ. อิสริยะ สุขน้อย

พญ. อิสริยะ สุขน้อย

 • Specialty
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • Clinics and Centers
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • Specialized
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • Language
  ไทย - อังกฤษ

Education & Training

 • -

  ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Schedule

พญ. อิสริยะ สุขน้อย

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 • 07.00 - 19.00 น.
 • 19.00 - 06.00 .
Sunday
 • 07.00 - 19.00 น.

Note

 • อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5) เวลา 07.00 – 19.00 น.
  เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5) เวลา 19.00 – 06.00 น.
Line