พญ. ธีรนันท์ นาคะบุตร

พญ. ธีรนันท์ นาคะบุตร

 • Specialty
  เวชศาสตร์ครอบครัว
 • Clinics and Centers
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • Specialized
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • Language
  ไทย - อังกฤษ

Education & Training

 • 2550

  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

Schedule

พญ. ธีรนันท์ นาคะบุตร

Monday
Tuesday
 • 19.00 - 06.00 น.
Wednesday
Thursday
 • 19.00 - 06.00 น.
Friday
Saturday
Sunday
 • 08.00 - 17.00 น.
 • 19.00 - 06.00 น.

Note

 • วันอาทิตย์ออกตรวจทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
Line