นพ. วัฒนา บุญสม

นพ. วัฒนา บุญสม

 • Specialty
  การรักษาหลอดเลือดด้วยบอลลูน (Interventionist)
 • Clinics and Centers
  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด, คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง
 • Specialized
  อายุรกรรมระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • Language
  ไทย - อังกฤษ

Education & Training

 • 2533

  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2537

  วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

 • 2539

  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 • 2551

  ประกาศนียบัตร อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือด

Schedule

นพ. วัฒนา บุญสม

Monday
 • 08.00 – 12.00 น.
Tuesday
Wednesday
Thursday
 • 08.00 – 12.00 น.
 • 17.00 – 18.00 น.
Friday
Saturday
 • 08.00 – 12.00 น.
Sunday

Note

 • พฤหัสบดี (สัปดาห์ 1,3,5) เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.
 • เสาร์ , อาทิตย์ (สัปดาห์ 2,4) เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • จันทร์ , พฤหัสบดี รับ Consult 08.00 – 20.00 น.
 • อังคาร ,ศุกร์ ,เสาร์ ,อาทิตย์ รับ Consult 08.00 – 18.00 น.
Line