นพ. สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค

นพ. สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค

 • Specialty
  ข้อเข่าและข้อไหล่ , การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา , ผ่าตัดส่องกล้อง (Arthroscope)
 • Clinics and Centers
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • Specialized
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • Language
  ไทย - อังกฤษ

Education & Training

 • 2550

  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • 2557

  วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Schedule

นพ. สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค

Monday
Tuesday
 • 20.00 - 06.00 น.
Wednesday
 • 17.00 - 20.00 น.
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
 • 12.00 - 16.00 น.

Note

 • ทุกวัน อังคาร รับ Consult เวลา 20.00 – 06.00 น.
 • วันพุธออกตรวจทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
Line