นพ. ภาคภูมิ เรืองสมบูรณ์

นพ. ภาคภูมิ เรืองสมบูรณ์

 • Specialty
  ข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม , ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมทั้งแบบเฉพาะส่วนและเต็มส่วน , ผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่มีความผิดปกติ เช่น แก้ไขภาวะติดเชื้อหลังผ่าตัด หรือข้อเทียมหลวมคลอน , รักษากระดูกหัก ข้อเคลื่อน และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • Clinics and Centers
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • Specialized
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • Language
  ไทย - อังกฤษ

Education & Training

 • 2553

  พบ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

 • 2559

  ประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อนุสาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Internship training แพทย์ Fixward Orthopedic surgery โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

 • ประกาศนียบัตร แพทย์ด้านการทำงานวิจัย หลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Certification in AO Basic principle of fracture management

 • Certification in AO Advanced principle of fracture management

Schedule

นพ. ภาคภูมิ เรืองสมบูรณ์

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
 • 09.00 - 12.00 น.
Line