นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

 • Specialty
  ผ่าตัดส่องกล้อง (Arthroscopy) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง , ผ่าตัดภาวะต่าง ๆ ที่เกิดจากกระดูกสันหลัง
 • Clinics and Centers
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • Specialized
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • Language
  ไทย - อังกฤษ

Education & Training

 • -

  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ. เลิดสิน

 • -

  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง รพ. เลิดสิน

 • -

  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลผ่าตัดเล็ก

  • Okayama University Hospital, Okayama, Japan
  • University of California San Diego, California,United States
 • -

  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาผ่าตัดกระดูกสันหลังคดผิดรูปในผู้ใหญ่ : University of California San Diego, California, United States

 • -

  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดในเด็กและวัยรุ่น

  • Okayama University Hospital, Okayama, Japan
  • Rady Children’s Hospital and Health Center San Diego, California, United States

Schedule

นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
 • 09.00 - 12.00 น.
Line