นพ. ชัยยศ ศิริวิบุลยกิตติ

นพ. ชัยยศ ศิริวิบุลยกิตติ

 • Specialty
  แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • Clinics and Centers
  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
 • Specialized
  แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • Language
  ไทย - อังกฤษ

Education & Training

 • 2550

  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2557

  วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ Internal medicine คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2560

  วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ (Cardiology) สถาบันโรคทรวงอก

Schedule

นพ. ชัยยศ ศิริวิบุลยกิตติ

Monday
 • 08.00-17.00 น.
Tuesday
 • 08.00-17.00 น.
Wednesday
 • 08.00-18.00 น.
Thursday
 • 08.00-18.00 น.
Friday
 • 08.00-17.00 น.
Saturday
Sunday
Line