นพ. กิตติพงษ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

นพ. กิตติพงษ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

 • Specialty
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • Clinics and Centers
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • Specialized
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • Language
  ไทย - อังกฤษ

Education & Training

 • 2554

  ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2557

  ปริญญาเอก สาขาอนูพันธุ์ศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Schedule

นพ. กิตติพงษ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

Monday
 • 20.00 - 07.00
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 • 20.00 -07.00
Sunday
Line