นพ. กฤตธี โคละทัต

นพ. กฤตธี โคละทัต

 • Specialty
  ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม สะโพก และเข่า
 • Clinics and Centers
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • Specialized
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • Language
  ไทย - อังกฤษ

Education & Training

 • 2550

  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2554

  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • -

  Research Fellowship , Hospital for special surgery , New York USA.

 • อบรมดูงานต่างประเทศ Gamma Knife Radio Surgery

Schedule

นพ. กฤตธี โคละทัต

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 • 08.00 – 12.00 น.
Sunday

Note

 • รับ Consult 20.00 – 06.00 น. (Schedule)
Line