โปรแกรมสำหรับอาการปวดบ่า ไหล่ (Shoulder Pain)

ราคา 850 - 6,650 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

ปวดไหล่ ปล่อยไว้นาน อาจเรื้อรัง

Line