โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุ Senior Program

ราคา 5,700 - 15,000 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

ตรวจคัดกรองเบาหวาน ไขมัน มะเร็ง กระดูกและข้อ หัวใจ สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

Line