วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก อายุ 9-14 ปี

ราคา 5,400 - 12,700 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565

วัคซีน HPV ไม่เพียงแต่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึง มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งทวารหนักและหูดหงอนไก่

Line