มะเร็งปากมดลูก รู้ทัน ป้องกันได้

ราคา 1,200 - 3,900 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

ตรวจพบเร็ว ผลการรักษาดีขึ้น 80% พบมากในผู้หญิงอายุ 30-60 ปี สาเหตุจากเชื้อไวรัส HPV  คน 100 คนมีโอกาสติดเชื้อ HPV ได้ถึง 50-80 คน แม้จะป้องกัน ด้วยการใส่ถุงยางอนามัย มีคู่นอนคนเดียว หรือมีโอกาสติดเชื้อจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะ

Line