ตรวจระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน Covid-19 รู้ผลแบบตัวเลข BAU/ml

ราคา 1,950 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

ตรวจภูมิหลังฉีดวัคซีนโควิด-19_BAUml

Line