ตรวจคัดกรองโรคไต

ราคา 1,400 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

ร่วมรณรงค์ วันไตโลก ตรวจคัดกรองโรคไตราคาพิเศษ 1,400 บาท จาก ราคาปกติ 2,640 บาท

Line