โครงการปันสุข วัดวังขนายทายิการาม จ.กาญจนบุรี เพื่อสถานสงเคราะห์คนชราฯ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์หัวใจวิชัยเวช รพ.วิชัยเวชฯหนองแขม และ ศรีวิชัยมูลนิธิ จัดโครงการปันสุข”วัดวังขนายทายิการาม จ.กาญจนบุรี เพื่อสถานสงเคราะห์คนชราฯ โดยร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคเงิน 10,000 บาท

Line