ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจกรอกแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

15 มีนาคม 2564

ตามที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการขึ้นทะเบียนรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบางผู้ผลิต เพื่อใช้ในประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้นั้น

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจกรอกแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านวัคซีน COVID-19 แก่ผู้รับบริการ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) รับขึ้นทะเบียนวัคซีนจากผู้ผลิต และได้รับการอนุมัติเพื่อฉีดให้กับประชาชนทั่วไปได้

ตอบแบบสำรวจ คลิก https://bit.ly/3cxRPX6

หมายเหตุ – แบบสอบถามนี้เป็นเพียงการสำรวจความต้องการในเบื้องต้น และมิใช่การรับจองวัคซีนโควิด-19 หรือการรับวัคซีนฟรีแต่อย่างใด

Line