สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณ ว่าที่ รต.ปกรณ์พัฒน์ ศุภมีวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมคุณธนกร ศุขประสิททธิ์ รองประธานสหภาพฯ และคณะที่ปรึกษาสหภาพฯ ที่นำน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด มามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยมี พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจในครั้งนี้ครับ
Line