บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 600 แพค เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

31 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณ บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด ในนาม คุณอนันต์ทิพ จงทวีวิไลประธานบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ได้แก่คุณกาญจนา ,คุณสุรพันธ์ ,คุณกนกวรรณ ,คุณสิทธิชัย จงทวีวิไล ร่วมด้วยคุณโยธิน และคุณสุเมธ อัศวฤกษ์วิสูตร ผู้บริหารบริษัท เอ็น.เอส.ที.เท็กซ์ไทล์ จำกัด ที่นำน้ำดื่ม จำนวน 600 แพค มามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ. โดยมี พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจในครั้งนี้ครับ
Line