พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจในการบริการรักษาพยาบาลร่วมกัน ระหว่างการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจในการบริการรักษาพยาบาลร่วมกัน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงครอบครัวประชาคมการเคหะแห่งชาติ ได้รับการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการจับมือกันของ 2 องค์กรใหญ่ ถือเป็นประโยชน์ในด้านสาธารณสุข และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
ขอขอบพระคุณผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ
ที่ไว้วางใจกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลครับ
รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
Line@ คลิก >> https://bit.ly/31zZCfV
โทร 02-441-6999
Line