โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ประกาศ!! จะทำลายประวัติการรักษา ผู้ป่วยนอก-ใน ที่ขาดการรักษาต่อเนื่อง

ข่าวประกาศล้มประวัติการรักษา2565

Line