ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบน้ำดื่มและอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

24 กันยายน 2564
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีคุณอัครพล หริ่งรอด ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาดพร้อมด้วย คุณธวัช บุณยะผลึก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคดี คุณคณินรัส ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง คุณปกรณ์พัฒน์ ศุภมีวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ที่นำน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด พร้อมอาหารกลางวัน จำนวน 200 กล่อง มามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ. โดยมี พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจในครั้งนี้ครับ
Line