ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลยาและการใช้ยา

ข้อมูลยา

ข้อมูลยา

การจัดทำข้อมูลยาสำหรับประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลของประชาชนและเป็นข้อมูลสำหรับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อเผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (หนองแขม)

ลำดับที่
ชื่อยา
3
Paracetamol Orphenadrine
13
Amoxillin Clavulanic Acid
14
Fexofenadine Hydrochloride
18
Pseudoephedrine Tablet
30
Normal Saline Solution
Line