วัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร? อยากได้ต้องทำอย่างไร?

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ต้องทำความเข้าใจวิถีการเดินทางรูปแบบ New Normal ในวันที่โลกต้องมีการใช้ “วัคซีนพาสปอร์ต” เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางไปต่างประเทศ

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) คืออะไร
วัคซีนพาสปอร์ต คือ เอกสารยืนยัน หรือใบรับรองของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดส  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรการในการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกของประเทศนั้นๆ

หากต้องการวัคซีนพาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
 • หนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริง
  บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ซึ่งออกให้โดยสำนักอนามัย หรือโรงพยาบาลผู้ดูแลในการฉีดวัคซีน เพื่อนำไปใช้ยืนยันรายละเอียด โดยเอกสารดังกล่าวต้องมี QR Code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนของท่าน ซึ่งเมื่อสแกน QR code จะต้องปรากฏข้อมูลการฉีดวัคซีน และรายละเอียด certificate no.
 • ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาท ต่อเล่ม
 • กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจตัวจริงและสำเนา บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ

สถานที่จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต มีที่ไหนบ้าง

ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ สามารถนำเอกสารต่าง ๆ ไปติดต่อขอทำวัคซีนพาสปอร์ตได้ โดยแนะนำให้โทรติดต่อเพื่อนัดหมายล่างหน้า ได้แก่

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง และท่องเที่ยวสถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

 • เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • โทร. 0-2590-3430
 • อีเมล์ : tmcbamras@gmail.com

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
 • โทร.0-2590-3232

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กทม.

 • เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์)
 • โทร. 0-2521-0943-5

 

ขั้นตอนการทำวัคซีนพาสปอร์ต
 

 

ดูแลร่างกายให้พร้อม เพื่อสุขภาพที่ดี
ป้องกันโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line