เมื่อต้องพาลูกมารับวัคซีน ช่วงโควิด19

การรับวัคซีนถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็ก ที่ควรต้องได้รับวัคซีนครบตรงตามเวลา แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ที่เรายังต้องระวังกันอยู่ คุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกกังวลที่จะพาลูกมาโรงพยาบาล จึงมีคำถามสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการรับวัคซีน รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม จึงรวมรวบคำถามและตำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่คลายกังวลครับ

Q : จำเป็นไหมที่ต้องพาลูกมารับวัคซีนพื้นฐาน ช่วงที่ยังต้องระวังเรื่องไวรัสโควิด19

A : จำเป็นครับ โดยเฉพาะวัคซีนมาตรฐานต่างๆ สำหรับเด็ก ในช่วงอายุ 2 เดือน 4 เดือน หรือ 6 เดือน ป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เพราะโรคต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นโรคที่อันตราย บางโรคมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต การรับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กเล็ก หากไม่ได้รับวัคซีนจะส่งผลให้เด็กพลาดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น รวมถึงการรับวัคซีนบางชนิดที่มีระยะเวลาจำกัด แต่รูปแบบวิธีการในการรับวัคซีน ก็ต้องให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ New Normal

Q : ช่วงโควิด 19 เลื่อนการฉีดวัคซีนของลูกไปได้นานแค่ไหน

A : กรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า 1 ปี วัคซีนที่ควรได้รับจะเป็นวัคซีนไอกรน บาดทะยัก คอตีบ โปลิโอ ตับอักเสบบี ฮิบ โรต้า และไอพีดี ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวก หรือช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดระบาดมากในพื้นที่ที่อยู่อาศัย สามารถเลื่อนการรับวัคซีนออกไปได้ ไม่เกิน 4 สัปดาห์หรือ 1 เดือน เนื่องจากวัคซีนข้างต้นจะต้องฉีดต่อเนื่องทุก ๆ 2 เดือน และเด็กทารกยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคเหล่านี้ การเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปนานเกินไป อาจส่งผลกระทบทำให้ลูกติดเชื้อร้ายแรง หรือส่งผลให้รับวัคซีนเข็มต่อไปช้ากว่ากำหนด

สำหรับผู้ที่มีลูกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เด็กมักจะได้รับวัคซีนพื้นฐานแล้ว เพราะฉะนั้นหากต้องการที่จะเลื่อนฉีดวัคซีน เพราะสถานการณ์โควิด สามารถแจ้งเลื่อนการฉีดได้ ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหรือไม่เกิน 2 เดือน นอกจากวัคซีนที่ควรต้องฉีดก่อนการระบาดของดรค เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเด็กควรได้รับการฉีดก่อนช่วงที่ไข้หวัดใหญ่จะระบาด เพราะหากฉีดหลังการระบาดของโรคก็จะได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนน้อยกว่า

สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ช่วงอายุนี้เด็กมักจะได้รับวัคซีนพื้นฐานครบ พอที่ร่างกายจะมีภูมิต้านทานป้องกันโรคได้ วัคซีนที่เด็กจะได้รับช่วงนี้ จะเป็นวัคซีนที่ใช้สำหรับกระตุ้น เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากต้องการเลื่อนการรับวัคซีน สามารถเลื่อนออกไปได้ประมาณ 1-2 เดือน

สำหรับวัคซีนที่เคยได้รับไปแล้ว และเป็นวัคซีนที่ต้องมีการให้หลายครั้ง หากสถานการณ์โควิด19 ทำให้ต้องเลื่อนการรับวัคซีนออกไป เมื่อสถานการณ์คลีคลาย คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปรับวัคซีนได้ต่อเนื่องไม่ต้องเริ่มใหม่ สามารถนับครั้งการรับวัคซีนต่อได้เลย

Q : เตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรเมื่อต้องมารับวัคซีน ในช่วงโควิด19

A : การเตรียมความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องพาลูกมารับวัคซีนช่วงโควิด 19

 1. ควรนัดหมายการเข้ารับวัคซีนล่วงหน้า และเดินทางไปใกล้เคียงกับเวลานัด เมื่อรับวัคซีนแล้วควรรีบกลับบ้านทันที จะได้ลดระยะเวลาที่ลูกอยู่ในโรงพยาบาล
 2. สำหรับเด็กโต เมื่อต้องมารับวัคซีนที่โรงพยาบาล ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา กรณีเด็กเล็กที่ยังใส่กน้ากากอนามัยไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมผ้าคลุมเพื่อป้องกันละอองฝอยต่าง ๆ ในอากาศ
 3. อย่าพาลูกอยู่ใกล้คนที่มีอาการไอ จาม
 4. ควรเว้นระยะห่างระหว่างผู้มาใช้บริการท่านอื่นอย่างน้อย 2 เมตร
 5. เตรียมแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ ที่ลูกอาจจะต้องจับ ภายในโรงพยาบาล
 6. ล้างมือบ่อย ๆ
 7. เมื่อกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ และลูกควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้สะอาด

Q: คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีการเตรียมการรับมือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 อย่างไร

A :

 1. ทางคลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมจะจัดตารางการนัดเพื่อฉีดวัคซีนของเด็กๆ. เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ ต้องรอคิวในการฉีดวัคซีน และจำกัดจำนวนของผู้มาใช้บริการ
 2. มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิในทุกจุดทางเข้าออก หากพบว่าผู้ใดมีความเสี่ยง เช่น มีไข้ ไอ จาม หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่คลินิกทางเดินหายใจ ซึ่งอยู่ภายนอกตัวอาคาร ไม่ปะปนกับผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการท่านอื่น
 3. มีการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ทุก 30 นาที
 4. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อยู่ในทุกพื้นที่

 

ดูแลสุขภาพลูกน้อยอย่างครบวงจร
ติดต่อศูนย์กุมารเวช รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

 

Line