ตรวจสุขภาพตา จำเป็นแค่ไหน ทำไมต้องตรวจ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพตา

เนื่องจากตา เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการมองเห็น ซึ่งโรคทางตาบางโรคมักไม่แสดงอาการ จนกว่าจะอยู่ในระยะที่รุนแรง ซึ่งอาจไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติ ทำให้สูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้

หากกรณีเรามีความผิดปกติทางตา แต่เรานึกว่าไม่สำคัญ ทำให้ไม่ได้มาตรวจสุขภาพตา อย่างกรณี ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จริง ๆ ควรได้รับการวัดความดันลูกตาปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่ามีความเสี่บงของโรคต้อหินหรือเปล่า บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องตามัว แต่ไม่ได้รับการตรวจเช็ค ว่าเป็นสาเหตุของโรคต้อชนิดต่าง ๆ หรือเปล่า เช่น ต้อหิน ซึ่งเป็นอันตราย หรือเป็นโรคต้อกระจก ซึ่งต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด หรือกรณีมีโรคประจำตัวที่ต้องตรวจเช็คตา เช่น เบาหวานขึ้นตา ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม อาจส่งผลเสียกับดวงตาได้

ดังนั้นการตรวจสุขภาพตา จึงเป็นการตรวจคัดกรองโรคทางตาที่พบบ่อย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นสูญเสียการมองเห็นแบบชั่วคราว หรือถาวร ทำให้สามารถตรวจพบโรค และรักษาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถบอกถึงความผิดปกติทางร่างกายได้อีกด้วย

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ควรตรวจสุขภาพตา

 • ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ
 • ผู้ที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติทางตา เช่น ตามัวในช่วงวัยต่าง ๆ
 • เด็ก ควรตรวจสุขภาพตา ใน 2 ช่วงอายุ คือ อายุ 6 เดือนและ 3 ปี ซึ่งกุมารแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ โรคเลือด
 • ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคทางตา เช่น จอประสาทตาลอก เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับตา หรือสูญเสียการมองเห็นในตาข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคทางตา เช่น ต้อหิน หรือจอประสาทตาเสื่อม
 • คนทำงานที่มีการใช้สายตามาก

ขั้นตอนเมื่อต้องตรวจสุขภาพตา

เมื่อเข้ามารับการตรวจที่คลินิกจักษุ ขั้นตอนเบื้องต้นทั่วไป คือ

 • คนไข้ต้องเข้ารับการวัดสายตา
 • หากอายุอยู่ในช่วงวัยที่กำหนด ก็จะต้องทำการวัดความดันลูกตา
 • ทำการขยายม่านตา สำหรับโรคบางโรค เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีปัญหาตามัว

ควรตรวจสุขภาพตาบ่อยแค่ไหน

 • ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะผ่านการแก้ไขสายตาผิดปกติหรือไม่ก็ตาม ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ควรตรวจสุขภาพตาอย่างน้อย 2 ปีต่อ 1 ครั้ง
 • ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาและตรวจเช็คความดันลูกตา เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคทางตาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก หรือโรคจอประสาทตาเสื่อม ฯลฯ
 • ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ต้องทำการตรวจเช็คโรคต้อกระจกเพิ่มเติม
 • ผู้ป่วยเบาหวาน ควรได้รับการขยายม่านตาปีละ 1 ครั้ง
 • เด็กเล็ก ควรตรวจก่อนเข้าโรงเรียน

ถ้าไม่ตรวจสุขภาพตาเสี่ยงอะไรบ้าง

เนื่องจากอาจมีโรคไม่แสดงอาการซ่อนอยู่ เช่น เป็นต้อหิน แต่ความดันลูกตาไม่สูง เลยนึกว่าสุขภาพตาปกติ จึงไม่ได้เข้ามารับการตรวจสุขภาพตา  หรือวัดความดันลูกตาเป็นประจำ ทำให้ประสาทตาถูกทำลายไปเรื่อย ๆ หากปล่อยไว้นาน อาจส่งผลทำให้สูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดจากที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาได้

ดังนั้นเพื่อให้ดวงตาสุขภาพดี และมีประสิทธิภาพในการมองเห็นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหน สิ่งที่ควรสังเกตและต้องทำคือ ถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติทางสายตา เช่น ตามัว แม้เพียงเล็กน้อยอย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจจะช้าหรือสายเกินไป โรคบางโรคตรวจเจอก่อนสามารถรักษาได้ เพราะฉะนั้นทุกคนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับดวงตาในอนาคต

 

พญ. สุวดี ขาวไพศาล

พญ สุวดี ขาวไพศาล จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตา

พบปัญหาทางสายตา
ติดต่อคลินิกจักษุ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line