การตรวจระดับไขมันในเลือด

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ และโรคอัมพาต เราจึงควรมีการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด เพื่อป้องกันโรคเหล่านี้ โดยให้การบำบัดรักษาอย่างถูกต้องไม่ให้มีระดับไขมันในเลือดสูงแต่ถ้าในขณะนี้ เรามีผลการตรวจเลือดอยู่ในมือ เราจะทราบได้อย่างไรว่าผลที่ตรวจได้บอกอะไร หรือตัวเลขที่ได้นั้น หมายถึงอะไร สูง-ต่ำอย่างไร

ในปัจจุบัน การตรวจวัดค่าของคอเลสเตอรอลรวม(Total Cholesterol)เพียงอย่างเดียวไม่พอเพียงในการบอกสถานะความเสี่ยงต่อโรคไขมัน อุดตันเส้นเลือด เราต้องการตรวจวัดระดับไขมันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่

 1. คอเลสเตอรอลรวม(Total Cholesteral)
 2. ไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)
 3. HDL-Cho.(ไขมันชนิดดี)
 4. LDL-Cho.(ไขมันชนิดไม่ดี)

คอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesteral)

เป็นค่าที่วัดระดับคอเลสเตอรอลรวมซึ่งมีทั้ง คอเลสเตอรอลชนิดดี และคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีปนกันโดยทั่วไประดับคอเลสเตอรอลรวมที่ตรวจพบ จะมาจาก มีคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL-Cho) ประมาณร้อยละ 70 และเป็นไขมันชนิดที่ดี(HDL-Cho) ประมาณร้อยละ 17

 • ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 mg/dL = ปกติ
 • ค่าช่วง 201 – 240 mg/dL = เริ่มสูง
 • ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 241 mg/dL = สูงมาก

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

การมีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเช่นเดียวกับคอเลสเตอรอล ไขมันที่เรารับประทาน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืช ไขมันสัตว์ ไขมันที่ซ่อนอยู่ในอาหารชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่ คือไตรกลีเซอไรด์ นั่นเอง ไตรกลีเซอไรด์ที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะถูกนำไปใช้เป็นพลังงาน แต่ถ้ามีมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ไตรกลีเซอไรด์จะถูกเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อไขมันสะสมอยู่ภายในร่างกาย

 • ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 mg/dL = ปกติ
 • ค่าช่วง 151 – 199 mg/dL =  เริ่มสูง
 • ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 mg/dL = สูงมาก

ไขมัน HDL (High Density Lipoprotein )

เป็นไขมันที่ทำหน้าที่จับคอเลสเตอรอลจากเซลล์ของร่างกาย และนำไปกำจัดทิ้งที่ตับ ดังนั้นจึงเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกาย ถ้ามีระดับ HDL-Cholesterol สูง จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจน้อยลง

 • ผู้หญิง
  – ปกติ 30-85 mg/dL
  – ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ <30 mg/dL <35 mg/dL
 • ผู้ชาย
  – ปกติ 35-70 mg/dL
  – ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ <35 mg/dL

ไขมัน LDL (Low Density Lipoprotein)

เป็นอนุภาคที่ทำหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลไปตามกระแสเลือด LDL สามารถจับกับผนังเส้นเลือดได้ ทำให้เกิดการสะสมคอเลสเตอรอลบนผนังเส้นเลือด เพราะฉะนั้น LDL จึงเป็นอนุภาคไขมันชนิดเลว ซึ่งจะบ่งชี้ว่า เรามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากหรือน้อยเราสามารถตรวจวัดได้

 • ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 99 mg/dL = ปกติ
 • ค่าช่วง 100-129 mg/dL = ใกล้เคียงที่เหมาะสม แต่ยังสูงไปนิด
 • ค่าช่วง 130-159 mg/dL = สูงเล็กน้อย
 • ค่าช่วง 160-189 mg/dL = สูง
 • ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 190 mg/dL = สูงมาก

ต้องการตรวจสุขภาพ
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line