พญ. สุวดี ขาวไพศาล

พญ. สุวดี ขาวไพศาล

 • ความชำนาญพิเศษ
  จักษุวิทยา
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกจักษุ
 • เฉพาะทาง
  จักษุวิทยา
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2530

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2536

  วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. สุวดี ขาวไพศาล

วันจันทร์
 • 09.00-15.00 น.
วันอังคาร
 • 09.00-15.00 น.
วันพุธ
 • 09.00-15.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 09.00-15.00 น.
วันศุกร์
 • 09.00-15.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line