รศ.นพ. ปัญญา ลักษณะพฤกษา

รศ.นพ. ปัญญา ลักษณะพฤกษา

 • ความชำนาญพิเศษ
  ผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดรุกล้ำน้อย(minimally invasive spine surgery) , ผ่าตัดเนื้องอกในกระดูกสันหลัง , การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและการบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลัง
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2544

  พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2557

  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2553

  ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผ่าตัดเนื้องอกในกระดูกสันหลัง Washington University School

 • ประกาศนียบัตรการวิจัย ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA

 • ประกาศนียบัตรการ วิจัยด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง Kanazawa University, Kanazawa, Ishigawa, Japan

ตารางออกตรวจแพทย์

รศ.นพ. ปัญญา ลักษณะพฤกษา

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line