พจ. สิริมา ฉายะโคตร

พจ. สิริมา ฉายะโคตร

 • ความชำนาญพิเศษ
  ฝังเข็มความงาม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์แพทย์แผนจีน
 • เฉพาะทาง
  แพทย์แผนจีนและฝังเข็ม

การศึกษาและการอบรม

 • 2557

  ปริญญาแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตารางออกตรวจแพทย์

พจ. สิริมา ฉายะโคตร

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
 • 09.00-17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 • 09.00-17.00 น.
Line