นพ. สุรศักดิ์ ชินวิรัตน์ชัย

นพ. สุรศักดิ์ ชินวิรัตน์ชัย

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคไต
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง, ศูนย์ไตเทียม
 • เฉพาะทาง
  อายุรศาสตร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2548

  ปริญญาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร

 • 2554

  วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ สถาบันพระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. สุรศักดิ์ ชินวิรัตน์ชัย

วันจันทร์
วันอังคาร
 • 16.00 - 18.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line