นพ. ภพ กนกโรจน์

นพ. ภพ กนกโรจน์

 • ความชำนาญพิเศษ
  ผ่าตัดส่องกล้อง (Arthroscopy) , ข้อเข่าข้อไหล่ และข้ออื่นๆ , ผ่าตัดเส้นเอ็นข้อไหล่ ข้อเข่า , การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2550

  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2558

  วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขา ออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน

 • ประกาศนียบัตร การผ่าตัดส่องกล้องบริเวณข้อไหล่ Ewha Shoulder Disease Center, South Korea

 • Research fellowship เวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. ภพ กนกโรจน์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 08.00 - 13.00 น.
วันอาทิตย์
Line